DE GEÏLLUSTREERDE ENCYCLOPEDIE VAN DE VERZONNEN NATUUR.

DE ZESDE AFBEELDING.


Allerlei kleine diertjes nestelen zich tussen de bladeren van de bodembegroeiing. Ik heb kunnen vaststellen dat de meesten slakachtigen zijn of een soort van wormen die lijken op de regenwormen die wij ook in Europa kennen. In de afbeelding wijs ik een gehoornd diertje aan dat ik bij geen enkele soort heb kunnen onderbrengen maar dat op sommige plaatsen tot een ware plaag is geworden. Het graaft holletjes waarin het eitjes leggen die na ongeveer vijf weken uitkomen.