DE GEÏLLUSTREERDE ENCYCLOPEDIE VAN DE VERZONNEN NATUUR.

DE NEGENDE EN TIENDE AFBEELDING.


De eilandengroep bestaat uit drie eilanden die geen namen hebben omdat ze niet ontdekt zijn en ook niet door mensen worden bewoond. Er is een hoofdeiland, een noordereiland en een oostereiland.
Het hoofdeiland is veruit het grootste. Het heeft hoge begroeiing met inheemse planten. Alle soorten die in dit boek beschreven worden komen van dit eiland. De twee kleinere eilanden zijn door droogte dor en nauwelijks begroeid. Het viel mij op dat gedurende mijn verblijf twee grote schaapjeswolken stabiel boven de eilanden bleven hangen. Ik heb ze afgebeeld, maar niemand kon voor dit verschijnsel een passende verklaring geven.